Dự án

Nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1

  • Chủ đầu tư: Tập đoàn Sumitomo
Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Doosan Heavy Industries Vietnam Co., Ltd.
Công việc
  • Gói thầu FCN đảm nhiệm: Gói thầu thi công cọc
  • Giá trị 91.000.000.000 VNĐ
Thời gian 02/6/2020 – 31/10/2021
Địa chỉ Tỉnh Khánh Hòa