Dự án

Siêu thị Metro 2 Hà Nội

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Công ty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam
Công việc Xử lý nền bằng phương pháp gia tải thường và bấc thấm: 82.000m Xử lý nền bằng phương pháp thi công cọc xi măng đất : 132.000m
Thời gian 12/2006 - 1/2007
Địa chỉ Hà Nội

Dự án

Liên quan