Dự án

Xây dựng cơ sở hạ tầng Lạch Huyện (hợp phần Cầu và Đường)

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Công ty TNHH Một thành viên 17
Công việc

Thi công đường ô tô Tân Vũ Lạch Huyện

Thời gian 8/2015 - 11/2015
Địa chỉ Hải Phòng

Dự án

Liên quan