Dự án

Nhà máy nước thải Yên Xá

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Tập đoàn xây dựng JFE
Công việc

Xử lý nền bằng cọc xi măng đất Cung cấp và thi công cọc PHC D300, D400, D500.

Thời gian 11/2018 - 12/2020
Địa chỉ Hà Nội