Dự án

Đường đua F1

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Công ty TNHH Việt Nam Grand Prix
Công việc

Thi công xử lý nền đất yếu bằng cọc xi măng đất

Thời gian 2019
Địa chỉ Hà Nội

Dự án

Liên quan