Dự án

Lotte Mall Hà Nội

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Công ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng Lotte
Công việc

Công tác phá vỡ và xây dựng

Thời gian 12/2018 - 11/2020
Địa chỉ Hà Nội

Dự án

Liên quan