Dự án

Dự án BOT Phủ Lý, đường Quốc lộ 1 đoạn Km215+775 – Km235+885, tỉnh Hà Nam

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng FCC
Công việc

Thi công các Gói thầu XL-04, XL-06, XL-07, XL-08 bao gồm các hạng mục:

  • Xử lý nền đất yếu
  • Thi công nền đường, thi công các lớp cấp phối đá dăm, thi công cào bóc tái sinh, thi công thảm Bê tông nhựa, thi công các công trình thoát nước như công trình cầu, cống tròn, cống hộp khẩu độ lớn và hạng mục đảm bảo an toàn giao thông như vạch sơn, biển báo,lưới chống chói, đèn tín hiệu và điện chiếu sáng
Thời gian Từ tháng 12/2014- 06/2016
Địa chỉ Hà Nam

Dự án

Liên quan