Dự án

Dự án ĐTXD Nút giao thông trung tâm quận Long Biên theo hình thức Hợp đồng BT

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Tập đoàn Him Lam
Công việc

Thi công lớp bê tông nhựa Polime mặt cầu và Sơn kẻ đường giai đoạn hoàn thành.

Thời gian 08/2017- 10/2017
Địa chỉ Hà Nội

Dự án

Liên quan