Dự án

Chung cư cao tầng Capitaland Hoàng Thành

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Capitaland Hoàng Thành
Công việc

Thi công cọc khoan nhồi (gồm cả cọc thí nghiệm & đại trà) D800, D1000, D1200 và D1500

Tường vây

Thời gian 26.512m
Địa chỉ Từ 20/10/2014 đến 01/7/2015

Dự án

Liên quan