Dự án

Quốc lộ 1A - Đoạn Cầu Giẽ, Ninh Bình

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư VEC
Công việc

Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp Bấc thấm kết hợp gia tải thường

Thi công đường cao tốc

Thời gian 2006
Địa chỉ Ninh Bình

Dự án

Liên quan