Dự án

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư TOA Corporation
Công việc

Cung cấp và thi công cọc PHC D350, D400, D500, D600, D700

Thời gian 357.000m
Địa chỉ Từ tháng 21/11/2014 đến 30/10/2015