Dự án

Trường Liên cấp quốc tế Wellspring

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư SSG Group
Công việc

Tổng thầu xây dựng kết cấu - hoàn thiện, M&E

Thời gian 11/2018 - 7/2019
Địa chỉ Hà Nội

Dự án

Liên quan