Dự án

Kho chứa LNG 1MMTPA Thị Vải

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam - Ban dự án EPC Kho lạnh LNG Thị Vải
Công việc

Dịch vụ ép cọc dự ứng lực- Khu vực bồn chứa LNG

Công tác đắp đất & thi công đóng cọc PHC D600: 73,696m

Thời gian 9/2019 - 2/2020
Địa chỉ Vũng Tàu