Dự án

Tòa nhà Hỗn hợp Cao tầng số 6 Nguyễn Công Hoan

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Công ty CP Tư vấn Biển Việt
Công việc  Thí nghiệm nén tĩnh, siêu âm, PIT, khoan lõi mũi cọc khoan nhồi D1200, Tải trọng thí nghiệm 2.137 tấn/cọc
Thời gian
Địa chỉ Từ tháng 6/2011 đến…

Dự án

Liên quan