Dự án

Dự án Xử lý nền khu vực kho than nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Tổng công ty Điện lực dầu khí
Công việc

Thi công cắm bấc thấm kết hợp gia tải hút chân không Chiều sâu cắm bấc thấm:28-30m

Thời gian Tháng 7/2011 đến tháng 12/2012
Địa chỉ Thái Bình