Dự án

Tòa nhà Hỗn hợp Cao tầng Đô thị Sông Đà

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà
Công việc Thí nghiệm nén tĩnh, Siêu âm, Khoan lõi, Thí nghiệm PIT 02 cọc khoan nhồi D1200, Tải trọng thí nghiệm 2.975 tấn/cọc
Thời gian
Địa chỉ Từ 06/7/2011 đến…

Dự án

Liên quan