Dự án

Đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, gói thầu EX6

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Tổng công ty Xây dựng và kỹ thuật GS (GS E&C – Hàn Quốc)
Công việc

Các công tác Khảo sát địa chất bổ sung bao gồm thí nghiệm hiện trường và thí nghiệm trong phòng Xử lý nền bằng phương pháp cọc cát đầm chặt

Thi công đường cao tốc

Thời gian 2011
Địa chỉ Hà Nội - Hải Phòng

Dự án

Liên quan