Dự án

Dự án nhà máy bánh kẹo Tràng An – KCN Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Công ty CP Tràng An
Công việc Cung cấp cọc bê tông ly tâm dự ứng lực PHC D350,
Thời gian  12.500 m
Địa chỉ Tháng 08/2011