Dự án

Rạp Kim Đồng

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Tổng Công ty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC)
Công việc

Thí nghiệm cọc bằng hộp Osterberg. Tải trọng thí nghiệm 10.000 tấn

Thời gian 2009
Địa chỉ Hà Nội

Dự án

Liên quan