Xây dựng cơ sở hạ tầng

Thi công hạ tầng công nghiệp và đô thị

Cùng với sự phát triển của đất nước, ngày càng nhiều khu công nghiệp và đô thị mọc lên nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và tạo nên giá trị gia tăng lớn cho xã hội. FECON cung cấp các giải pháp và thi công các hạng mục hạ tầng cho các khu công nghiệp và đô thị như:

  • Đường giao thông
  • Hệ thống mương, cống thoát nước
  • Hệ thống cấp thoát nước
  • Xử lý nước thải
  • Hệ thống chiếu sáng
  • Cảnh quan

Dự án

Liên quan