Dự án

The Minato Residence

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Công ty Fujita Nhật Bản
Công việc

Thi công cọc thử, công tác thí nghiệm, thi công cọc khoan nhồi đại trà, thi công cọc xi măng đất

Thời gian 03/2019 - 02/2020
Địa chỉ Hải Phòng

Dự án

Liên quan