Dự án

Mai Trang Tower

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Công ty TNHH Mai Trang
Công việc Thí nghiệm nén tĩnh đo sensor cho 1 cọc khoan nhồi D1500, TTTN 3200 tấn; 1 cọc khoan nhồi D1200, TTTN 2400 tấn; tiến hành thí nghiệm sonic
Thời gian  1 cọc Khoan nhồi D1500 – tải trọng thí nghiệm 3200 tấn1 cọc khoan nhồi D1200 – tải trọng thí nghiệm 2400 tấn
Địa chỉ Từ tháng 3/2011 đến…

Dự án

Liên quan