Dự án

Kho chứa LNG tại Thị Vải

Đóng góp một phần quan trọng vào doanh thu và lợi nhuận của công ty thời điểm những ngày đầu thành lập, dự án “Kho chứa LNG 1MMTPA tại Thị Vải”, gói thầu “Thi công ép cọc dự ứng lực – Khu vực bồn chứa LNG được FPL ký kết vào tháng 09/2019 với giá trị hợp đồng sau thuế là 17,3 tỷ Việt Nam đồng.

Tại đây, FPL thi công tổng cộng 3 hạng mục: san lấp mặt bằng (gồm đắp và đào cát), ép cọc và xử lý đầu cọc. Hạng mục đầu tiên được tiến hành trong vòng 6 tháng, với tổng khối lượng cát được đào và đắp gần 43 nghìn m3. Ròng rã nửa năm trời, FPL bắt đầu thi công cọc thử và ép cọc đại trà. Để đảm bảo tiến độ cam kết với chủ đầu tư, công ty đã huy động 10 kỹ sư cốt cán ở ban điều hành cùng 30 nhân công tay nghề cao, 4 robot ép cọc và 2 cẩu bánh xích 80 tấn, ép 1592 tim cọc D600- chiều dài 47m trong thời gian hơn 3 tháng.

Tuy phải huy động lượng lớn nguồn lực máy móc và nhân sự cho nhiều dự án khác nhau trong thời điểm mới thành lập công ty nhưng FPL vẫn luôn đảm bảo với Tổng thầu/Chủ đầu tư về uy tín khi thi công dự án: cam kết hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra, an toàn và chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu.