Dự án

Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Hảo 6

Dự án “Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Hảo 6” tại xã Vĩnh Hảo, Tuy Phong, Bình Thuận được Công ty cổ phần thi công cọc và xây dựng FECON tiến hành “thi công hệ thống thoát nước và các hạng mục phụ trợ” vào tháng 12/2019 với tổng giá trị sau thuế hơn 13 tỉ đồng.

Dự án được thực hiện bởi tổng thầu EPC - Chint, được xây dựng với mục tiêu sản xuất điện từ năng lượng mặt trời, bổ sung nguồn năng lượng sạch vào hệ thống điện quốc gia.

Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Hảo 6 được xây dựng trên khu vực vốn là đồng muối trước đây; được cho là sẽ góp phần giảm vấn đề nhiễm mặn xung quanh, phù hợp với định hướng và quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Bình Thuận.

Tại dự án này, FPL thực hiện công tác đào mương thoát nước 2856 mét khối và vận chuyển 2799 mét khối đất để phục vụ cho công tác xây dựng hệ thống thoát nước của dự án

“Vĩnh Hảo 6” sẽ tạo cơ hội việc làm và thu nhập cho dân cư trong vùng và là động lực và góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo động lực thúc đẩy ngành năng lượng tái tạo của Việt Nam nói chung và của tỉnh Bình Thuận nói riêng.