Dự án

Empire City – Thành phố Đế Vương

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế vương
Công việc

Nhà thầu chính các công tác đất và kết cấu bê tông như: Thi công tường vây, khoan phụt vữa thân cọc, thi công hầm và đài cọc, thi công cọc PHC, thi công hạ tầng, Phụt vữa thân cọc (Shaft grouting)

Thi công 02 tầng hầm và đài cọc

Thời gian 2017-2018
Địa chỉ TP Hồ Chí Minh

Dự án

Liên quan