Dự án

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Công ty Juring Engineering Limited (Nhật Bản)
Công việc

Cung cấp và thi công Cọc bê tông ly tâm dự ứng lực PHC D350, D600

Thi công cọc bằng búa đóng

Thời gian Từ tháng 1/2011 đến 31/5/2012
Địa chỉ Thanh Hóa