Dự án

Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Viện Thiết kế Nhiệt điện Quảng Đông (Trung Quốc)
Công việc

Thi công cắm bấc thấm kết hợp gia tải hút chân không

Thời gian 11/1/2011 – 12/1/2012
Địa chỉ Trà Vinh