Dự án

Dự án Nhà máy Điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng

Địa điểm: Huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng

Công suất: 30 MW

Sản lượng: 100 triệu kwh/năm

CĐT: Công ty TNHH điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng

Dự án

Liên quan