Dự án

Cụm trang trại điện gió B&T Quảng Bình (252MW)

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Điện gió B&T
Công việc
  • FECON đảm nhiệm: Tổng thầu CBOP - Thiết kế và thi công kết cấu chính, hạ tầng kỹ thuật, cung cấp dịch vụ lắp Turbin
  • Tổng giá trị thực hiện 1.370 tỷ đồng
Thời gian 2020 - 2021
Địa chỉ Quảng Bình