Dự án

Cụm trang trại điện gió B&T Quảng Bình

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Công ty CP Điện gió B&T
Công việc
  • Gói thầu FCN đảm nhiệm: Tổng thầu CBOP - Thiết kế và thi công kết cấu chính và hạ tầng kỹ thuật
  • Gói thầu giá trị 1.180 tỷ đồng
Thời gian 15/7/2020 - 8/2021
Địa chỉ Quảng Bình