Dự án

Dự án LOTTE Mart thành phố Vinh

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Trung tâm Thương mại Lotte Việt Nam
Công việc
  • Gói thầu FCN đảm nhiệm: Thi công móng cọc cho dự án LOTTE Mart thành phố Vinh.
  • Gói thầu giá trị: 25.684.694.749 VND
Thời gian 70 ngày kể 3/4/2020
Địa chỉ Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Dự án

Liên quan