Dự án

Nhà máy Điện gió Trà Vinh V1.3

  • Chủ đầu tư: Công ty CP Cơ điện lạnh REE
Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư VESTAS Wind Technology Vietnam LLC
Công việc

  • Gói thầu FCN đảm nhiệm: Cung cấp, thi công cọc thí nghiệm và cọc đại trà PHC D800C, D500C
  • Gói thầu trị giá 499.000.000 VND
Thời gian T8/2020 – T8/2021
Địa chỉ TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Dự án

Liên quan