Dự án

Nhà máy Điện gió Trà Vinh V1.3

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư VESTAS Wind Technology Vietnam LLC
Công việc
  • Chủ đầu tư: Công ty CP Cơ điện lạnh REE
  • Gói thầu FCN đảm nhiệm: nhà thầu thiết kế và thi công CBOP (khảo sát, thiết kế và thi công cọc thí nghiệm và cọc đại trà PHC D800C, D500C; thi công móng trụ điện gió; thi công cầu dẫn)
  • Gói thầu trị giá 561 tỷ đồng
Thời gian T8/2020 – T8/2021
Địa chỉ TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh