Dự án

Tổ hợp Samsung Electronics HCMC CE

STT Dự Án Tổ hợp Samsung Electronics HCMC CE
1 Chủ đầu tư Công ty Samsung Engineering Vietnam
2 Công việc Cung cấp, thi công cọc PHC D300-D500
3 Thời gian 2017
4 Địa điểm Quận 9, TP.HCM
Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Samsung Engineering Vietnam
Công việc

Cung cấp, thi công cọc PHC D300-D500 Cung cấp và thi công cọc RC300x300

Thời gian 2017
Địa chỉ TP Hồ Chí Minh