Dự án

Nhà máy bia Sapporo Việt Nam

STT Dự Án Nhà máy bia Sapporo Việt Nam
1 Chủ đầu tư NISHIMATSU CONSTRUCTION CO., LTD JAPAN
2 Công việc Cung cấp và thi công cọc PHC
3 Thời gian 2016
4 Địa điểm Long An