Dự án

Cao tốc Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư POSCO E&C
Công việc Xử lý nền bằng phương pháp cố kết chân không
Thời gian 2011
Địa chỉ TPHCM

Dự án

Liên quan