Dự án

Nhà máy sản xuất điện thoại di động NOKIA, Bắc Ninh

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Tập đoàn Nokia
Công việc Khảo sát địa chất
Thời gian
Địa chỉ Từ tháng 24/2/2011 đến…