Dự án

Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn

 

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Tổ hợp nhà thầu JGCS
Công việc

Cung cấp, khoan dẫn và thi công cọc tròn PC D400 và D600 loại A Khối lượng: 396.000m (106.000m D400 & 290.000m D600)

Thời gian 4/2014 - 5/2015
Địa chỉ Khu KT Nghi Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa