Dự án

Dự án Đập tràn xả lũ Nam Thạch Hãn

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị
Công việc

Sửa chữa khẩn cấp tràn xả lũ Nam Thạch Hãn

Thi công cọc khoan nhồi

Thời gian 7/2019 - 12/2019
Địa chỉ Quảng Trị

Dự án

Liên quan