Dự án

Nhà máy điện gió Quốc Vinh - Sóc Trăng

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Công ty TNHH điện gió Quốc Vinh
Công việc
  • Thiết kế, mua sắm, thi công, thử nghiệm Trạm biến 110kV, thi công khu vực nhà máy chính.
  • Gói thầu giá trị gần 440 tỷ đồng
Thời gian 8/2020 - 8/2021
Địa chỉ Sóc Trăng

Dự án

Liên quan