Dự án

Nhà máy điện gió Quốc Vinh - Sóc Trăng

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Công ty TNHH điện gió Quốc Vinh
Công việc
  • Tổng thầu xây dựng và hạ tầng, đảm nhiệm việc thi công hạ tầng, móng tuốc bin, trạm biến áp và hệ thống đường dây truyền tải điện.
  • Gói thầu giá trị gần 440 tỷ đồng
Thời gian 8/2020 - 8/2021
Địa chỉ Sóc Trăng