Dự án

Nhà máy sản xuất sợi Polyester Đình Vũ

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Petrovietnam Petrochemical and Textile Fiber Joint Stock Company (PVTEXT)
Công việc

Xử lý nền bằng phương pháp: Thi công cắm bấc thấm kết hợp gia tải hút chân không. Chiều sâu cắm bấc thấm: 25-30m

Thời gian 6/2009 - 3/2010
Địa chỉ Hải Phòng