Tin tức

FECON LỌT TOP DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT ĐẠT CHUẨN CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2023

  • 04.07.2023
  • |
  • 4518 (Lượt xem)

Theo kết quả khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán do IR Awards vừa công bố, FECON vinh dự nằm trong danh sách doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2023.

Khảo sát được thực hiện đối với 731 doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trước ngày 01/05/2022. Kỳ khảo sát kéo dài 12 tháng, từ ngày 01/05/2022 đến 30/04/2023. Các quy định của Thông tư 96/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 và các quy định khác từ các cơ quan Nhà nước liên quan được sử dụng làm chuẩn mực cho Bộ tiêu chí khảo sát của Chương trình.

Năm nay, trong tổng số các doanh nghiệp được khảo sát trên, chỉ có 364 Doanh nghiệp niêm yết đạt yêu cầu về Chuẩn công bố thông tin, giảm nhẹ so với mức tỷ lệ 52% của năm liền trước. Trong 3 năm trở lại đây, tỷ lệ này có xu hướng chững lại. Điều này cho thấy, hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và hoạt động công bố thông tin nói riêng đã chịu nhiều ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, thị trường chứng khoán cũng đã trải qua nhiều biến cố lớn.

Theo quy định hiện hành, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán là hoạt động bắt buộc đối với doanh nghiệp niêm yết căn cứ theo pháp luật hiện hành. Đây không chỉ là nghĩa vụ mà còn là trách nhiệm của các doanh nghiệp với cổ đông nói riêng và cộng đồng nhà đầu tư nói chung. Việc FECON nằm trong danh sách 364 Doanh nghiệp này cho thấy, FECON luôn chủ động, công khai, minh bạch trong các hoạt động công bố thông tin thông tại website chính thức của công ty, đồng thời chú trọng thực hiện hiệu quả công tác quan hệ nhà đầu tư để gia tăng chất lượng thông tin công bố và niềm tin của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, việc đạt chuẩn mực này cũng góp phần vào sự phát triển bền vững của thị trường xây dựng cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam

IR Awards là chương trình Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất do Vietstock, Hiệp hội VAFE và báo FILI đồng tổ chức. Giải thưởng nhằm chọn ra những doanh nghiệp niêm yết có hoạt động quan hệ nhà đầu tư tốt nhất.

IR Award thực hiện khảo sát CBTT trên thị trường chứng khoán thuộc các nhóm: Báo cáo tài chính quý 2/2022, quý 3/2022, quý 4/2022, quý 1/2023, soát xét bán niên 2022, kiểm toán năm 2022; Báo cáo thường niên năm 2022; Báo cáo quản trị bán niên năm 2022, năm 2022; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022/2023; Doanh nghiệp không bị nhắc nhở hay bị phạt vi phạm về hoạt động CBTT; Người nội bộ của doanh nghiệp không bị nhắc nhở hay bị phạt vi phạm về CBTT đối với giao dịch cổ phiếu.

 

Tin liên quan

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *