Dự án

Dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng 2 & Tổng thầu Công ty TNHH Xây dựng & Công nghiệp nặng Doosan
Công việc
  • FECON đảm nhiệm hạng mục khảo sát, san lấp, thi công cọc, cọc thử, thi công cống hộp, cống hộp đúc sẵn...
  • Tổng giá trị gói thầu hiện tại: 1125,8 tỷ đồng
Thời gian 2021 - 2023
Địa chỉ