Dự án

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng 2 (VAPCO)
Công việc
  • FECON đảm nhiệm hạng mục: Khảo sát, công tác chuẩn bị mặt bằng, thi công cọc, thi công cống hộp.
  • Tổng giá trị gói thầu: 1100 tỷ đồng
Thời gian 2021 - 2023
Địa chỉ Hà Tĩnh