Dự án

Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - Lilama
Công việc
  • FECON đảm nhiệm hạng mục: Thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và thi công xử lý nền
  • FECON đảm nhiệm hạng mục: Cung cấp, thi công cọc đại trà và thí nghiệm cọc
  • FECON đảm nhiệm hạng mục: Thi công xây dựng các hạng mục cửa nhận nước, hố bơm nước làm mát
  • Tổng giá trị gói thầu hiện tại: 789 tỷ đồng
Thời gian 2022 - 2023
Địa chỉ Đồng Nai