Dự án

Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - Lilama
Công việc
  • FECON đảm nhiệm hạng mục: Thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và thi công xử lý nền
  • FECON đảm nhiệm hạng mục: Cung cấp, thi công cọc đại trà và thí nghiệm cọc
  • Tổng giá trị gói thầu hiện tại: 889 tỷ đồng
Thời gian 2022 - 2023
Địa chỉ