Dự án

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Doosan Heavy Industries
Công việc Khảo sát địa chất Thi công cọc PHC D400, D450, D600, cọc thép D812 Thi công cọc đá D500
Thời gian Từ 2018 – 5/2019
Địa chỉ Nghi Sơn, Thanh Hóa