Công bố thông tin

CBTT: NQ HĐQT v/v thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu

  • 26.11.2020
  • |
  • 497 (Lượt xem)

Công ty Cổ phần FECON kính gửi Quý Cổ đông Thông báo về:

  • CBTT thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/ Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu TẠI ĐÂY
  • Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu TẠI ĐÂY

Tin liên quan

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *