Công bố thông tin

CBTT: Miễn nhiệm TV HĐQT, BKS và bầu TV HĐQT, Trưởng BKS

  • 29.04.2022
  • |
  • 701 (Lượt xem)

Công ty CP FECON trân trọng gửi tới Quý cổ đông công bố thông tin chi tiết:

  • CBTT miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát TẠI ĐÂY
  • CBTT bầu Trưởng Ban Kiểm soát TẠI ĐÂY.
  • CBTT thông tin cá nhân TV HĐQT TẠI ĐÂY
  • CBTT thông tin cá nhân TV HĐQT TẠI ĐÂY
  • CBTT thông tin cá nhân BKS TẠI ĐÂY

Tin liên quan

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *