Công bố thông tin

CBTT định kỳ 6 tháng đầu năm 2023 về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

  • 29.08.2023
  • |
  • 1028 (Lượt xem)

Kính gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX),

Kính gửi các Quý trái chủ,

Tập đoàn FECON trân trọng công bố thông tin liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ 6 tháng đầu năm 2023:

  1. Tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu: TẠI ĐÂY
  2. Tình hình thực hiện cam kết đối với người sở hữu trái phiếu: TẠI ĐÂY
  3. Tình hình tài chính: TẠI ĐÂY
  4. Tình hình sử dụng vốn trái phiếu: TẠI ĐÂY
  5. Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu (đã kiểm toán): TẠI ĐÂY
  6. Bổ sung Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu năm 2022 (đã kiểm toán): TẠI ĐÂY

Tin liên quan

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *