Dự án

Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Kumho - Hyundai Joint Venture
Công việc
  • FECON đảm nhiệm: Công tác thi công đoạn Km33+940 (34+936) đến Km37+400: Công tác đất, thi công nền đường, xử lí nền đất yếu, thi công hệ thống thoát nước, san lấp cát
  • Tổng giá trị hợp đồng: 165 tỷ đồng
Thời gian 2019 - 2021
Địa chỉ Kiên Giang

Dự án

Liên quan