Dự án

Cao tốc Lộ Tẻ Rạch Sỏi

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Kumho
Công việc
  • Gói thầu FCN đảm nhiệm: Công tác thi công đoạn Km33+940 (34+936) đến Km37+400: Công tác đất, Thi công nền đường, Xử lí nền đất yếu, Thi công hệ thống thoát nước, thi công nền đường
  • Giá trị: 149 tỷ đồng
Thời gian 6 tháng
Địa chỉ Kiên Giang

Dự án

Liên quan