Dự án

Cao tốc Lộ Tẻ Rạch Sỏi – Cầu vượt dân sinh tại kinh 17 – kinh 18

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Kumho
Công việc

Gói thầu FCN đảm nhiệm: Gói thầu thi công cầu vượt

Thời gian 6 tháng
Địa chỉ Kiên Giang