Dự án

Tổ hợp Mỹ Đình Pearl 2

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Công ty cổ phần bất động sản dầu khí Việt Nam - SSG
Công việc

Thi công cọc khoan nhồi đại trà và tường vây

Thời gian 2020
Địa chỉ

Dự án

Liên quan