Công bố thông tin

Thông báo mua lại trước hạn định kỳ đợt 1 đối với Trái phiếu FCNH2325001

  • 16.01.2024
  • |
  • 119 (Lượt xem)

Thông báo gửi người sở hữu trái phiếu: TẠI ĐÂY

Thông báo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội: TẠI ĐÂY

Tin liên quan

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *