Công bố thông tin

Thông báo của SGDCKHN v/v hủy bỏ đăng ký giao dịch trái phiếu FCN12201 của Công ty Cổ phần FECON (lý do: Trái phiếu đến thời gian đáo hạn)

  • 08.12.2023
  • |
  • 224 (Lượt xem)

Chi tiết thông báo: TẠI ĐÂY

Tin liên quan

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *